forex trading logo

Financije Javna nabava Prevođenje i usluge sudskih tumača Poslovno informiranje i istraživanje
Ispis

Menadžment i razvoj poslovanja

Naši konzultanti za svakog klijenta osmišljavaju rješenja kako bi osigurali mjerljiva poboljšanja, bilo da se radi o smanjenju troškova, poboljšanju djelotvornosti i učinkovitosti procesa, poboljšanju zadovoljstva kupaca ili maksimiziranju prihoda.

U ovom segmentu nudimo Vam sljedeće usluge:
• upravljanje troškovima i procesima
• povećanje postojeće poslovne učinkovitosti
• prevencija i upravljanje kriznim situacijama
• poslovno planiranje
• reorganizacija i restrukturiranje poslovanja
• upravljanje promjenama
• monitoring i evaluacija uspješnosti poslovanja
• održavanje prezentacija i edukativnih radionica

 


Stručna mišljenja i dokumentaciju pripremljenu od strane naših konzultanata ili u suradnji s njima, kao niti druge poslovne usluge, nije moguće koristiti u poslovanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.
U slučaju postojanja sukoba interesa, zadržavamo pravo obavijestiti Vas o nemogućnosti postupanja po Vašem nalogu.