forex trading logo

Financije Javna nabava Prevođenje i usluge sudskih tumača Poslovno informiranje i istraživanje
Ispis

EU fondovi

Vrlo često ste čuli o dostupnosti sredstvima Europske Unije i vrlo širokom spektru mogućnosti dobivanja nepovratnih sredstava Europske unije. Međutim, da bi organizacija kandidirala za nepovratna sredstva, potrebno je u organizaciji kontinuirano provoditi postupke koje propisuje EU, te osposobiti zaposlenike za pripremu i provedbu tog procesa. Specifična znanja koje nudimo, za koja smo i certificirani, sastoje se u bottom-up pristupu pripremi organizacija koje žele prijavljivati projekte i pripremi potrebne dokumentacije te vođenju projekata Fondova EU.

Europska unija želi putem svojih fondova postići određene ciljeve:

  • potaknuti i omogućiti ujednačenost regionalnog razvoja svih područja unutar Europske unije te uspostaviti suradnju među regijama
  • širiti EU
  • socijalnom politikom povećati mobilnost i osposobljenost radne snage te povećati broj radnih mjesta

Stoga Vam nudimo sljedeće usluge konzultanata – nositelja certifikata RR. & CO. Knowledge Centre Ltd. Slovenija, Europska Unija – Škole praktične pripreme projekata za nepovratna sredstva EU:

  • upoznavanje s načinima korištenja sredstava EU (koje su vrste nepovratnih sredstava)
  • sagledavanje Vaših potreba i prepoznavanje mogućnosti korištenja sredstava EU (usklađenost s ciljevima EU, prepoznavanje ključnih kriterija natječaja)
  • praćenje raspisanih natječaja za fondove EU (pretpristupne, strukturne i ostale)
  • izrada dokumentacije za prijavu za korištenje fondova EU (struktura prijave, evaluacijski kriteriji, ispunjavanje prijavne dokumentacije, priprema potporne dokumentacije, praćenje ključnih rokova)
  • vođenje projekta financiranog iz fondova EU
  • pomoć pri sagledavanju obveza koje proizlaze iz korištenja sredstava EU, ali i pri zaštiti Vaših interesa u postupku korištenja sredstava
  • izrada plana rada na projektima financiranim iz EU (sukladno natječajnoj dokumentaciji)

Naši konzultanti stručnjaci su u financijskim institucijama i imaju sveobuhvatno iskustvo u vođenju projekata financiranih iz fondova Europske unije u javnim institucijama.

 


Stručna mišljenja i dokumentaciju pripremljenu od strane naših konzultanata ili u suradnji s njima, kao niti druge poslovne usluge, nije moguće koristiti u poslovanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.
U slučaju postojanja sukoba interesa, zadržavamo pravo obavijestiti Vas o nemogućnosti postupanja po Vašem nalogu.