forex trading logo

Financije Javna nabava Prevođenje i usluge sudskih tumača Poslovno informiranje i istraživanje
Ispis

Prevođenje i usluge sudskih tumača

Svi naši konzultanti za lingvističke usluge sudski su tumači pri Županijskom sudu u Zagrebu s dugogodišnjim iskustvom na prevođenju, ali i operativnom radu s dokumentima namijenjenima međunarodnom financiranju i poslovanju u međunarodnom okružju. Ovlašteni smo za ovjeravanje prijevoda s engleskog, njemačkog, francuskog, ruskog, talijanskog, slovenskog i srpskog jezika na hrvatski i obratno. Surađujemo i sa sudskim tumačima za ostale jezike, u zemlji i inozemstvu.

Naši prevoditelji prvenstveno su pravnici, ekonomisti ili inženjeri, a njihovo je znanje nadopunjeno lingvističkom poslijediplomskom naobrazbom. Prijevode na strane jezike lektoriraju izvorni govornici. U radu se pridržavamo odredaba ISO norme EN 15038:2006 – Prevoditeljske usluge.


U segmentu usluga prevoditelja, sudskih tumača i pouke stranih jezika nudimo Vam:

  • ovjerene i neovjerene prijevode s engleskog, njemačkog, francuskog, ruskog, talijanskog, slovenskog i srpskog jezika na hrvatski i obratno
  • ovjere već prevedenih tekstova
  • konzultantske usluge pri tumačenju usko specijaliziranih odredaba ugovora ili međunarodnih propisa (direktiva i uredaba EU, konvencija i sl.)
  • pouku poslovne komunikacije na stranim jezicima
  • specijaliziranu pouku engleskog jezika za financijske (bankarstvo, osiguranje, računovodstvo itd.) i pravne struke (trgovačko, obvezno, međunarodno privatno pravo itd.) 


Stručna mišljenja i dokumentaciju pripremljenu od strane naših konzultanata ili u suradnji s njima, kao niti druge poslovne usluge, nije moguće koristiti u poslovanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.
U slučaju postojanja sukoba interesa, zadržavamo pravo obavijestiti Vas o nemogućnosti postupanja po Vašem nalogu.