forex trading logo

Financije Javna nabava Prevođenje i usluge sudskih tumača Poslovno informiranje i istraživanje
Ispis

Javna nabava i savjetovanje

 • Savjetovanje (za naručitelje i ponuditelje) u vezi zakonodavnih i institucionalnih okvira na području javne nabave (zakoni i podzakonski akti). Priprema nacrta internih akata (pravilnika) o nabavi, natječajne dokumentacije, specifikacija itd.
 • Savjetovanje (za naručitelje i ponuditelje) o postupcima i načinima javne nabave:
  1. otvoreni postupak javne nabave,
  2. ograničeni postupak javne nabave,
  3. pregovarački postupak javne nabave,
  4. natjecateljski dijalog,
  5. natječaj,
  6. okvirni sporazum,
  7. elektronička dražba,
  8. dinamički sustav javne nabave.
 • Savjetovanje (za naručitelje i ponuditelje) u provođenju postupaka javne nabave:
  1. uvjeti i dokazi sposobnosti gospodarskih subjekata:
   • obvezni dokazi,
   • fakultativni dokazi.
  2. dokumentacija za nadmetanje:
   • obvezni podaci,
   • fakultativni podaci.
  3. ponuda:
   • sadržaja ponude,
   • traženi dokazi o sposobnosti i njihovo pribavljanje.
 • Savjetovanje (za naručitelje i ponuditelje) u vezi pravne zaštite u pojedinim fazama postupka javne nabave.
 


Stručna mišljenja i dokumentaciju pripremljenu od strane naših konzultanata ili u suradnji s njima, kao niti druge poslovne usluge, nije moguće koristiti u poslovanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.
U slučaju postojanja sukoba interesa, zadržavamo pravo obavijestiti Vas o nemogućnosti postupanja po Vašem nalogu.