forex trading logo

Financije Javna nabava Prevođenje i usluge sudskih tumača Poslovno informiranje i istraživanje
Ispis

VTB Evaluator pruža kvalitetnu poslovnu podršku na području:

  • Financijskog konzaltinga
  • Menadžmenta i razvoja poslovanja
  • EU fondova
  • Javne nabave - savjetovanja
  • Prevođenja i usluga sudskih tumača
  • Poslovnog informiranja i istraživanja

 

 


Stručna mišljenja i dokumentaciju pripremljenu od strane naših konzultanata ili u suradnji s njima, kao niti druge poslovne usluge, nije moguće koristiti u poslovanju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.
U slučaju postojanja sukoba interesa, zadržavamo pravo obavijestiti Vas o nemogućnosti postupanja po Vašem nalogu.